O nas

Co możemy zaoferować

Jesteśmy ekspertami

Wy­ko­rzy­stu­jemy wy­so­kie kompetencje zespołu in­for­ma­tycz­ne­go i tech­no­lo­gicz­ne­go Agory, a także doświad­cze­nia zebrane m.in. podczas procesu cen­tra­li­za­cji spółek. Prowadzimy skuteczne dzia­ła­nia optymalizu­jące.

Wiemy, jak pomóc

Dla większości firm zarządzanie licencjami na oprogramowanie i wdrażanie procesów z tym zwią­za­nych jest skomplikowanym przedsięwzięciem. We współpracy ze specjalistami z branży oferujemy wybranym podmiotom usługi se­mi­na­ryj­ne, szkoleniowe i doradcze.

Oferta dostosowana do Twoich potrzeb

Kluczem do sukcesu jest in­dy­wi­du­al­ne i ela­stycz­ne podejście do potrzeb odbiorcy – organizacje współ­pra­cu­ją­ce z nami mogą liczyć na wsparcie, pomoc w poszukiwaniu nowych rozwiązań i mierzenie się z wyzwaniami z zakresu zarządzania opro­gra­mo­wa­niem.

Planowane wydarzenia:

08Luty 2018

Budowanie zespołu i strategii Service Desk IT

Za pośrednictwem autorskiego szkolenia, chcemy podzielić się z Państwem wiedzą i doświadczeniem, którą zdobywaliśmy i zdobywamy w tym zakresie.
Więcej
19Luty 2018

Fonty z Natalią. Fonty w projekcie komercyjnym

Font to jeden z najważniejszych elementów pracy grafików i projektantów, ale coraz częściej także pozostałych pracowników, którzy używają...
Więcej