O szkoleniu

Service Desk IT

Zespół Service Desk Agory rozpoczął swoją działalność w 2005 roku. Składa się z 12 osób. Jest odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń oraz monitorowanie systemów IT.

Za pośrednictwem autorskiego szkolenia, chcemy podzielić się z Państwem wiedzą i doświadczeniem, którą zdobywaliśmy i zdobywamy w tym zakresie.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane departamentom dostarczającym oraz chcącym dostarczać usługi klientom wewnętrznym.

Szkolenie polecamy szczególnie dla:

  • specjalistów i kierowników działów IT,
  • osób uczestniczących w budowie Centrum IT lub Centrum Usługowego w organizacji,
  • osób zainteresowanych podniesieniem jakości świadczonych usług,
  • zainteresowanych restrukturyzacją działu IT

Zakres tematyczny szkolenia

Dlaczego Service Desk? – jak wyglądała obsługa IT przed transformacją (przegląd organizacji wsparcia) i dlaczego zdecydowano się na zmiany.

Budowanie zespołu Service Desk – komunikacja korporacyjna zmian, rekrutacja, cele do zrealizowania.

Organizacja Serivce Desku – zadania Service Desk, opracowanie i uruchomienie procesu zarządzania incydentami

Projektowanie katalogu usług czyli ustalenie czym zajmuje się IT a czym się nie zajmuje z punktu widzenia Service Desk

Rozwój Service Desk z perspektywy 10 lat funkcjonowania w organizacji od call center do ekspertów Service Desk

Wyzwania dla Service Desk IT czyli trendy, polityki i procedury konsolidacja spółek zależnych łączenie działów IT unikalność i dostosowanie się do potrzeb użytkownika

Statystyki, analizy, mierniki wydajności pracy.

Wybór narzędzia ITSM – rozwiązanie „z pudełka” czy „szyte na miarę”?

Budowanie nowych struktur i procesów odpowiedzią na potrzeby organizacji – czyli jak Service Desk monitoruje systemy informatyczne, energetyczne i bezpieczeństwa.

Cena szkolenia obejmuje:

  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • lunch i serwis kawowy,
  • czas trwania – 8 godzin (9.00 – 17.00).

Agora IT zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie na 3 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu:

  • 350 PLN + 23% VAT

Miejsce szkolenia:

  • Agora SA, ul. Czerska 8/10 Warszawa

Prowadzący

Piotr Roman

Z Agorą związany od 2001 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i świadczeniu wsparcia dla użytkowników usług IT Agory i spółek zależnych. Od 2007 roku kierownik Centrum Obsługi Użytkownik IT. Brał udział w projektach integracji działów IT spółek oraz integracji działu monitorowania infrastruktury z Centrum IT. W Agorze odpowiedzialny za zespół Service Desk i Monitoring Systemów IT.